graafinen suunnittelija / kuvittaja  
  graphic designer / illustrator  
  kpalare(at)gmail.com
  KP Alare, TaM  
< # >   Rintanappeja. Osa kandidaatin tyƶn taiteellista osiota, Lapin yliopisto.