graafinen suunnittelija / kuvittaja  
  graphic designer / illustrator  
  kpalare(at)gmail.com
  KP Alare, TaM  
< # >   Tussipiirroksia visuaalisesta päiväkirjasta. Koulutyö, Designskolen Kolding. < # >