graafinen suunnittelija / kuvittaja  
  graphic designer / illustrator  
  kpalare(at)gmail.com
  KP Alare, TaM  
< # >   Informaatiografiikkaa ilmastonmuutoksesta. Koulutyƶ, Lapin yliopisto. < # >